Books

2022, 2017, 2013, 2011, 2009, 2008, 2007, 2005, 2004

2022

Dobešová, Z.: ORANGE, Manual for Data Mining course practise (Praktický návod do cvičení předmětu Data Mining), Palacky University in Olomouc, 2022, 119 p., ISBN 978-80-244-6086-4, DOI: 10.5507/prf.22.2440864,  In Czech, result of project UrbanDM

ORANGE

The download of data and workflow of the textbook.

2017
Dobešová, Z.: Graphical notation of visual programming languages in GIS. Thesis of habilitation work, University of Pardubice, Pardubice, 2017, 33 p. ISBN 978-80-7560-061-5, In Czech
Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS

2013
Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, p.: Creation of geographical information system for small area. Palacky University, Olomouc, 2013, 106 p. ISBN 978-80-244-3825-2, In Czech, result of project BotanGIS
Tvorba geografického informačního systému

Dančák M., Šupová H., Škardová P., Dobešová Z., Vávra, A.:  Interesting Plants in Tropical Greenhouse of Flora Olomouc Exhibitions Grounds. Palacky University, Olomouc, 2013, 52 p. ISBN 978-80-244-3885-6, In Czech, result of project BotanGIS
Zajímavé rostliny tropického skleníku Výstaviště Flora Olomouc

Dančák M., Šupová, H., Škardová, P., Dobešová, Z., Vávra A.: Interesting Plants in Palm Greenhouse of Flora Olomouc Exhibitions Grounds. Palacky University, Olomouc, 2013, 65 p. ISBN 978-80-244-3672-2, In Czech, result of project BotanGIS
Zajímavé rostliny palmového skleníku

Dančák M., Šupová, H., Škardová, P., Dobešová, Z., Vávra A.: Interesting Plants in Subtropical Greenhouse of Flora Olomouc Exhibitions Grounds. Palacky University, Olomouc, 48 p. ISBN 978-80-244-3548-0, In Czech, result of project BotanGIS
Zajímavé rostliny subtropického skleníku

Lebeda A., Křístková E., Dobešová Z., Cigánek D. Guide in Botanical Garden. [Průvodce Botanickou zahradou], Palacky University, Olomouc, 2013, 25 p. ISBN 978-80-244-3618-0, In Czech, result of project BotanGIS
Průvodce botanickou zahradou

2011
Dobešová, Z., Peňáz, T., Brus, J., Dostál, R., Kaňok, J., Maršík, V., Voženílek, V.: Inteligent Systems in Thematic Cartography [Inteligentní systémy v tematické kartografii]. Palacky University, Olomouc, 2011, 142 p. ISBN 978-80-244-2950-2, In Czech, result of project GA ČR 205/09/1159
Inteligentní systémy

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.: Methods of Thematic Cartography – Visualization of  Spatial Fenomena [Metody tematické kartografie – Vizualizace prostorových jevů]. Palacky University, Olomouci, 2011, 216 p. ISBN 9788024427904, In Czech
Kartografie

Voženílek, V, Dvorský, J., Húsek, D. a kol.: Methods of artificial intelligence in geoinformatics  [Metody umělé inteligence v geoinformatice]. Palacky University, Olomouc, 2011, 192 p. ISBN 978-80-244-2945-8, In Czech, result of project GA ČR 205/09/1079
Umělá inteligence

2009
Dobešová, Z.: Evaluation of Cartographic Functionality in Geographic Information Systems  [Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů]. Palacky University, Olomouc, 132 p. ISBN 978-80-244-2353-1, In Czech a anglicky, result of project International Visegrad Fund No. 20810129
CartoEvaluation

2008
Dobešová, Z., Harbula, J., Svobodová, J.: AutoCAD Raster Design. Practical utilization. [AutoCAD Raster Design. Praktické použití]. Palacky University, Olomouc, 2008, 134 p. ISBN 978-80-244-2158-2, In Czech, výstup Autodesk grantu 2008
Raster Design CD

Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A. a kol.: Study of Regional Development Based on Visualization of Geoinformatical Databases [Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází]. Palacky University, Olomouc, 2008, 181 p. ISBN978-80-244-1928-2, In Czech
Rozvoj regionu

2007
Dobešová, Z.: AutoCAD Map 3D, Practical User Guide [AutoCAD Map 3D. Praktická uživatelská příručka], Computer Press Brno, 2007, 238 p., ISBN 978-80-251-1856-6, In Czech
AutoCAD Map 3D

2005
Dobešová, Z., Dobeš, M. Exercise book of Autodesk Map 3D [Sbírka příkladů Autodesk Map 3D]. Palacky University, Olomouc, 2005, 153 p., ISBN 80-244-1255-1, In Czech, výstup Autodesk grantu 2005, Download data
AutoCAD Map 2005

2004
Dobešová, Z. Database systems in GIS. Databázové systémy v GIS. Palacky University, Olomouci, 2004, 76 p. ISBN 80-244-0891-0, In Czech
Databázové systémy v GIS