Articles

2022 2021 2020 2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 2004  2003  2002

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Dobesova, Z. Automatic generation of digital elevation models using Python scripts, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011, STEF92 Technology Ltd., Vol.2, Sofia, Bulgaria, p. 599-604, ISSN 1314-2704 , DOI: 10.5593/SGEM2011/S11.102, WoS
 • Dobesova, Z., Brus, J. Coping with cartographical ontology, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011, STEF92 Technology Ltd., Vol.2, Sofia, Bulgaria, p. 377-384 , ISSN 1314-2704 , DOI: 10.5593/SGEM2011/S09.104 , WoS
 • Dobesova, Z. Metainformation system of geodata for study and practice, Proceedings of 19th International Conference, Ed. Svobodova H.: Geography and geoinformatics: Challenge for practise and education, Masaryk University, Brno 8.-9. září 2011, pp. 453-460, ISBN 978-80-210-5799-9
 • Dobešová, Z., Valent, T. Program extension for diagram maps. Geodesy and Cartography, 37 (1), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, 2011, Taylor & Francis Group, pp. 22-28, ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009 (online) DOI: 10.3846/13921541.2011.558330, SCOPUS
 • Dobesova, Z. Programming Language Python for Data Processing. Proceedings of International Conference on Electrical and Control Engineering (ICECE), Yichang, China, 2011, Volume 6, IEEE, CFP 1173J-PRT, pp. 4866-4869, ISBN 978-1-4244-8163-7, DOI: 10.1109/ICECENG.2011.6057428
 • Dobešová, Z., Pechanec, V. Points of Interest – creation and utilization. [Body zájmu – tvorba a využití]. Geografické rozhledy, 21, 2, Česká geografická společnost, Praha, 2011, pp. 18–19, ISSN 1210-3004 (In Czech)

2010

 • Brus., J., Dobešová, Z., Kaňok, J., Pechanec, V.: Design of intelligent system in cartography. Brad, R. (ed).: Proceedings. 9 RoEduNet IEEE International Conference. Sibiu, University of Sibiu,  2010, pp. 112-117, ISSN 2068-1038. ISBN 978-1-4244-7335-9. 
 • Voženílek, V.,Vondráková, A., Kaňok, J., Dobešová Z. Kartografické aktivity katedry geoinformatiky UP Olomouc. Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 2010, pp. 113-131, ISBN 978-80-89060-17-7 (In Czech)
 • Dobešová, Z., Brus J., Valent T. Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS. Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 2010, pp. 32-39, ISBN 978-80-89060-17-7 (In Czech)
 • Brus J., Kaňok, J., Dobešová, Z. Assisted cartography, vision or reality? Asistovaná kartografie: vize nebo realita? XXII. Sjezd České geografické společnosti, Ostrava, 2010, pp. 255-258
 • Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.: Knowledge for expert systems in cartography, Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 2010, 6 s., ISBN 978-80-248-2171-9
 • Dobešová, Z., Dobrá, L., Schrottová, J.: Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru. Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 7s. ISBN 978-80-248-2171-9  (In Czech)

2009

2008

 • Dobešová, Z., Kaňok, J. How to evaluate cartographic functionality in GIS software. Geoinformation Chalenges, Proceedings of GIS Polonia Stowarzyszenie SILGIS, Sosnowiec, Polsko, 2008, pp. 65-70, ISBN 83-918826-4-0
 • Dobešová, Z., Pechanec, V., Pípal, M. Utilization of GIS for Palm Conservatory. In: Car, Giesebner, Strobl (Eds.): Geospatial Crossroads@GI_Forum, Proceedings of the Geoinformatics Forum, Paris-Lodron University Wichman, Heidelberg, Germany, 2008, pp. 64-70, ISBN 978-3-87907-456-5
 • Dobešová, Z. Methods of evaluation of cartographical functionality in GIS software (Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech). Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, pp. 22-29 , ISBN 978-80-89060-13-9 (In Czech)
 • Dobešová, Z. Možnosti tvorby a přenositelnosti bodových znaků mezi GIS programy. Šmída, Popková: Geodny Liberec 2008, Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Technická univerzita, Liberec, 2008, 84  p. ISBN 978-80-7372-367-5 (In Czech)
 • Pechanec, V., Pavková, K., Dobešová, Z. StraKa – GIS tools for the structure landscape analysis [StraKa a spol. – GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny]. In. Petrová A. (ed): ÚSES – zelená páteř krajiny 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře “Uses – zelená páteř krajiny” konaného 2.-3. září 2008 v Brně. MŽP a Česká společnost pro krajinou ekologii, pp. 43-53. ISBN: 978-80-87154-23-6 (In Czech)

2007

2006

2005

2004

 • Voženílek, V., Dobešová, Z., Sedlák, P., Azzani, A., Kozáková, M. Metadata a kompozice atlasu. Bratislava. In: Feranec, J., Pravda, J. (ed), Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV Vydavatelství SAV, Bratislava, pp. 165 – 177, ISBN: 80-89060-06-4, 1336-5339 (In Czech)
 • Dobešová, Z. Mapa budov přírodovědecké fakulty UP. Sborník konference GIS Ostrava 2004, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISSN 1213-2454 (In Czech)
 • Dobeš M., Dobešová Z. Morphological Enhancement of Medical Images. Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems, Ostrava, 2004, ISSN 80-86840-03-4

2003

2002