Articles

2024  2023  2022 2021 2020 2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 2004  2003  2002

2024

 • Dobesova, Z. Evaluation of Orange data mining software and examples for lecturing machine learning tasks in geoinformatics, Computer Applications in Engineering Education, 2024, Vol. 32 (4), Wiley, USA, ISSN 1061-3773, eISSN 1099-0542, https://doi.org/10.1002/cae.22735, WoS, IF 2.9
 • Dobešová Z. Processing of the Time Series of Passenger Railway Transport in EU Countries. In: Silhavy, R., Silhavy, P. (eds) Data Analytics in System Engineering. CoMeSySo 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 935. pp 283–293, 2024, ISSN 2367-3370, Springer, Cham, https://doi.org/10.1007/978-3-031-54820-8_22

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Dobesova, Z. Automatic generation of digital elevation models using Python scripts, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011, STEF92 Technology Ltd., Vol.2, Sofia, Bulgaria, p. 599-604, ISSN 1314-2704 , DOI: 10.5593/SGEM2011/S11.102, WoS
 • Dobesova, Z., Brus, J. Coping with cartographical ontology, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011, STEF92 Technology Ltd., Vol.2, Sofia, Bulgaria, p. 377-384 , ISSN 1314-2704 , DOI: 10.5593/SGEM2011/S09.104 , WoS
 • Dobesova, Z. Metainformation system of geodata for study and practice, Proceedings of 19th International Conference, Ed. Svobodova H.: Geography and geoinformatics: Challenge for practise and education, Masaryk University, Brno 8.-9. září 2011, pp. 453-460, ISBN 978-80-210-5799-9
 • Dobešová, Z., Valent, T. Program extension for diagram maps. Geodesy and Cartography, 37 (1), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, 2011, Taylor & Francis Group, pp. 22-28, ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009 (online) DOI: 10.3846/13921541.2011.558330, SCOPUS
 • Dobesova, Z. Programming Language Python for Data Processing. Proceedings of International Conference on Electrical and Control Engineering (ICECE), Yichang, China, 2011, Volume 6, IEEE, CFP 1173J-PRT, pp. 4866-4869, ISBN 978-1-4244-8163-7, DOI: 10.1109/ICECENG.2011.6057428
 • Dobešová, Z., Pechanec, V. Points of Interest – creation and utilization. [Body zájmu – tvorba a využití]. Geografické rozhledy, 21, 2, Česká geografická společnost, Praha, 2011, pp. 18–19, ISSN 1210-3004 (In Czech)

2010

 • Brus., J., Dobešová, Z., Kaňok, J., Pechanec, V.: Design of intelligent system in cartography. Brad, R. (ed).: Proceedings. 9 RoEduNet IEEE International Conference. Sibiu, University of Sibiu,  2010, pp. 112-117, ISSN 2068-1038. ISBN 978-1-4244-7335-9. 
 • Voženílek, V.,Vondráková, A., Kaňok, J., Dobešová Z. Kartografické aktivity katedry geoinformatiky UP Olomouc. Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 2010, pp. 113-131, ISBN 978-80-89060-17-7 (In Czech)
 • Dobešová, Z., Brus J., Valent T. Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS. Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 2010, pp. 32-39, ISBN 978-80-89060-17-7 (In Czech)
 • Brus J., Kaňok, J., Dobešová, Z. Assisted cartography, vision or reality? Asistovaná kartografie: vize nebo realita? XXII. Sjezd České geografické společnosti, Ostrava, 2010, pp. 255-258
 • Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.: Knowledge for expert systems in cartography, Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 2010, 6 s., ISBN 978-80-248-2171-9
 • Dobešová, Z., Dobrá, L., Schrottová, J.: Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru. Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 7s. ISBN 978-80-248-2171-9  (In Czech)

2009

2008

 • Dobešová, Z., Kaňok, J. How to evaluate cartographic functionality in GIS software. Geoinformation Chalenges, Proceedings of GIS Polonia Stowarzyszenie SILGIS, Sosnowiec, Polsko, 2008, pp. 65-70, ISBN 83-918826-4-0
 • Dobešová, Z., Pechanec, V., Pípal, M. Utilization of GIS for Palm Conservatory. In: Car, Giesebner, Strobl (Eds.): Geospatial Crossroads@GI_Forum, Proceedings of the Geoinformatics Forum, Paris-Lodron University Wichman, Heidelberg, Germany, 2008, pp. 64-70, ISBN 978-3-87907-456-5
 • Dobešová, Z. Methods of evaluation of cartographical functionality in GIS software (Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech). Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, pp. 22-29 , ISBN 978-80-89060-13-9 (In Czech)
 • Dobešová, Z. Možnosti tvorby a přenositelnosti bodových znaků mezi GIS programy. Šmída, Popková: Geodny Liberec 2008, Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Technická univerzita, Liberec, 2008, 84  p. ISBN 978-80-7372-367-5 (In Czech)
 • Pechanec, V., Pavková, K., Dobešová, Z. StraKa – GIS tools for the structure landscape analysis [StraKa a spol. – GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny]. In. Petrová A. (ed): ÚSES – zelená páteř krajiny 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře “Uses – zelená páteř krajiny” konaného 2.-3. září 2008 v Brně. MŽP a Česká společnost pro krajinou ekologii, pp. 43-53. ISBN: 978-80-87154-23-6 (In Czech)

2007

2006

2005

2004

 • Voženílek, V., Dobešová, Z., Sedlák, P., Azzani, A., Kozáková, M. Metadata a kompozice atlasu. Bratislava. In: Feranec, J., Pravda, J. (ed), Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV Vydavatelství SAV, Bratislava, pp. 165 – 177, ISBN: 80-89060-06-4, 1336-5339 (In Czech)
 • Dobešová, Z. Mapa budov přírodovědecké fakulty UP. Sborník konference GIS Ostrava 2004, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISSN 1213-2454 (In Czech)
 • Dobeš M., Dobešová Z. Morphological Enhancement of Medical Images. Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems, Ostrava, 2004, ISSN 80-86840-03-4

2003

2002