Články

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004 2003 2002

2023

 • Kučera M., Dobešová Z.

2022

 • Kučera M., Dobešová Z. Hodnocení změn železničního provozu s využitím shlukových metod, Dopravně-geografický workshop 2022 (workshop mezioborové platformy), Brno 15.-16. 9. 2022, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno
 • Kučera M., Dobešová Z. Charakter změn v osobní a nákladní železniční dopravě v roce 2020 a 2021, XXV. kongres České geografické společnosti a 18. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, Sborník abstaktů, Eds. Fiedor, Minxová, Smolová, 6.-8. 9. 2022, Olomouc, Univerzita Palackého, https://doi.org/10.5507/prf.22.24461786,  ISBN 978-80-244-6178-6
 • Kučera M., Dobešová Z. Železniční doprava v roce 2020, Sympozium GIS Ostrava 2022, Smart City – vize a realita, 16. – 18. 3. 2022, 15 s., ISBN 978-80-248-4607-1, ISSN 1213-239X, VŠB-TUO, Ostrava, https://doi.org/10.31490/9788024846071-161 
 • Dobešová Z., Macků K., Kučera M. Výuka geoinformatických předmětů na příkladech dat Evropské unie, Sympozium GIS Ostrava 2022, Smart City – vize a realita, 16. – 18. 3. 2022, 12 s., ISBN 978-80-248-4607-1, ISSN 1213-239X, VŠB-TUO, Ostrava, https://doi.org/10.31490/9788024846071-153

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

   • Dobesova, Z.: Automatic generation of digital elevation models using Python scripts, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011, STEF92 Technology Ltd., Vol.2, Sofia, Bulgaria, s. 599-604, ISSN 1314-2704 , DOI: 10.5593/SGEM2011/S11.102, WoS
   • Dobesova, Z., Brus, J. Coping with cartographical ontology, 11th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2011, STEF92 Technology Ltd., Vol.2, Sofia, Bulgaria, p. 377-384 , ISSN 1314-2704 , DOI: 10.5593/SGEM2011/S09.104 , WoS
   • Dobesova, Z.: Metainformation system of geodata for study and practice, Proceedings of 19th International Conference, Ed. Svobodova H.: Geography and geoinformatics: Challenge for practise and education, Masaryk University, Brno 8.-9. září 2011, 453-460s. ISBN 978-80-210-5799-9
   • Dobešová, Z., Valent, T. Program extension for diagram maps. Geodesy and Cartography, 37 (1), Vilnius Gediminas Technical University (VGTU) Press Technika, Litva, 2011, Taylor & Francis Group, 22-28p. ISSN 2029-6991 (print), ISSN 2029-7009 (online) DOI: 10.3846/13921541.2011.558330
   • Dobesova, Z. Programming Language Python for Data Processing. Proceedings of International Conference on Electrical and Control Engineering (ICECE), Yichang, China, 2011, Volume 6, IEEE, CFP 1173J-PRT, 4866-4869 pp. ISBN 978-1-4244-8163-7, DOI: 10.1109/ICECENG.2011.6057428
   • Dobešová, Z., Pechanec, V. Points of Interest – creation and utilization. [Body zájmu – tvorba a využití]. Geografické rozhledy, 21, 2, Česká geografická společnost, Praha, 2011, pp. 18–19 ISSN 1210-3004

2010

   • Brus., J., Dobešová, Z., Kaňok, J., Pechanec, V.: Design of intelligent system in cartography. Brad, R. (ed).: Proceedings. 9 RoEduNet IEEE International Conference. Sibiu, University of Sibiu,  2010, s. 112-117. ISSN 2068-1038. ISBN 978-1-4244-7335-9. 
   • Voženílek, V.,Vondráková, A., Kaňok, J., Dobešová Z. Kartografické aktivity katedry geoinformatiky UP Olomouc. Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 2010, s. 113-131 ISBN 978-80-89060-17-7
   • Dobešová, Z., Brus J., Valent T. Automatická tvorba kartodiagramů v ArcGIS. Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 2010, pp. 32-39, ISBN 978-80-89060-17-7
   • Brus J., Kaňok, J., Dobešová, Z. Assisted cartography, vision or reality? Asistovaná kartografie: vize nebo realita?, XXII. Sjezd České geografické společnosti, Ostrava, 2010, s. 255-258
   • Brus, J., Dobešová, Z., Kaňok, J.: Knowledge for expert systems in cartography, Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 2010, 6 s., ISBN 978-80-248-2171-9
   • Dobešová, Z., Dobrá, L., Schrottová, J.: Evidence dat územně analytických podkladů šitá na míru. Sborník Sympozia GIS Ostrava 2010 Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, 7s. ISBN 978-80-248-2171-9 

2009

2008

   • Dobešová, Z., Kaňok, J. How to evaluate cartographic functionality in GIS software. Geoinformation Chalenges, Proceedings of GIS Polonia Stowarzyszenie SILGIS, Sosnowiec, Polsko, 2008, 65-70 p., ISBN 83-918826-4-0
   • Dobešová, Z., Pechanec, V., Pípal, M. Utilization of GIS for Palm Conservatory. In: Car, Giesebner, Strobl (Eds.): Geospatial Crossroads@GI_Forum, Proceedings of the Geoinformatics Forum, Paris-Lodron University Wichman, Heidelberg, Germany, 2008, 64-70 p., ISBN 978-3-87907-456-5
   • Dobešová, Z. Metody hodnocení kartografické funkcionality v GIS programech. Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára Kartografická spoločnosť SR a Geografický ústav SAV, Bratislava, Slovensko, 22-29 s., ISBN 978-80-89060-13-9
   • Dobešová, Z. Možnosti tvorby a přenositelnosti bodových znaků mezi GIS programy. Šmída, Popková: Geodny Liberec 2008, Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti Technická univerzita, Liberec, 2008, 84 s. ISBN 978-80-7372-367-5
   • Pechanec, V., Pavková, K., Dobešová, Z. StraKa a spol. – GIS nástroje pro analýzu struktury krajiny. In. Petrová A. (ed): ÚSES – zelená páteř krajiny 2008. Sborník ze 7. ročníku semináře “Uses – zelená páteř krajiny” konaného 2.-3. září 2008 v Brně. MŽP a Česká společnost pro krajinou ekologii, 43-53s. ISBN: 978-80-87154-23-6

2007

2006

2005

2004

   • Voženílek, V., Dobešová, Z., Sedlák, P., Azzani, A., Kozáková, M. Metadata a kompozice atlasu. Bratislava. In: Feranec, J., Pravda, J. (ed), Aktivity v kartografii. Zborník referátov zo seminára, Kartografická spoločnosť SR, Geografický ústav SAV Vydavatelství SAV, Bratislava, 165 – 177s. ISBN: 80-89060-06-4, ISSN 1336-5339
   • Dobešová, Z. Mapa budov přírodovědecké fakulty UP. Sborník konference GIS Ostrava 2004, VŠB – Technická univerzita Ostrava, ISSN 1213-2454
   • Dobeš M., Dobešová Z. Morphological Enhancement of Medical Images. Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems, Ostrava, 2004, ISSN 80-86840-03-4

2003

2002