Projekty

 • 2024  IGA_PrF_2023_018 Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií III – hlavní řešitel (interní výzkumný projekt Univerzity Palackého)
 • 2023  IGA_PrF_2023_017  Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií II– hlavní řešitel (interní výzkumný projekt Univerzity Palackého)
 • 2022  IGA_PrF_2022_027  Analýza, modelování a vizualizace prostorových jevů pomocí geoinformačních technologií – hlavní řešitel (interní výzkumný projekt Univerzity Palackého)
 • 2021 IGA_PrF_2021_020 Aplikace geoinformačních technologií pro prostorové analýzy, modelování a vizualizace prostorových jevůhlavní řešitel (interní výzkumný projekt Univerzity Palackého)
 • 2020- 2023 UrbanDM, ERASMUS+ Jean Monnet Module Project No. 620791-EPP-1-2020-1-CZ-EPPJMO-MODULE, Data mining and analyzing of urban structures as contribution to European Union studies (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of European Commission)
 • 2020-2022 Moderní výukové metody pro komplexní vzdělávání, CZ.02.2.69/0.0/0.018_0526/0013259, člen řešitelského týmu
 • 2019-2020 RODOGEMA: Rozvoj doktorských studijních programů na UP propojením výuky a výzkumu v geovědních a matematických oborech, člen řešitelského týmu
 • 2019 IGA_PrF_2019_014 Výzkum a aplikace metod geoinformatiky pro řešení prostorových jevů reálného světa – člen řešitelského týmu (interní výzkumný projekt Univerzity Palackého)
 • 2018 IGA_PrF_2018_028 Inovativní metody hodnocení a pokročilé analýzy prostorově založených systémů – člen řešitelského týmu (interní výzkumný projekt Univerzity Palackého)
 • 2015–2018   GeoS4S – GeoServices-4-Sustainability – člen řešitelského týmu
 • 2016-2017 IGA_PrF_2016_008 Pokročilý monitoring, prostorové analýzy a vizualizace městské krajiny – člen řešitelského týmu (interní výzkumný projekt Univerzity Palackého)
 • 2012–2015    OP VK StatGIS Budování výzkumně-vzdělávacího týmu v oblasti modelování přírodních jevů a využití geoinformačních systémů – člen řešitelského týmu (KGI, PřF UP)
 • 2011–2013    OP VK 2.2 BotanGIS – Inovace a zvýšení atraktivity studia botaniky s využitím geoinformačních technologií CZ.1.07/2.2.00/15.0261, hlavní řešitel (KGI, PřF UP)
 • 2012 -2013    OPVK NetTechGen, Profesní rozvoj pedagogckých pracovníků v technických oborech s podporou digitálních technologií, CZ.1.07/1.3.41/01.0036 – – člen řešitelského týmu (Computer Agency Brno)
 • 2012                FR VŠ č. 52 F1a – Inovace předmětu Skriptování pro geografické informační systémy – hlavní řešitel (UP)
 • 2008–2009    International Visegrad Fund No. 20810129 CartoEvaluation Evaluation of cartographic functionality in GIS software– hlavní řešitel
 • 2009–2012    GA ČR 205/09/1079 Metody umělé inteligence v GIS – spoluřešitel
 • 2009–2011    GA ČR 205/09/1159 Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map – hlavní řešitel
 • 2008                Autodesk Academia Grant, Sbírka příkladů AutoCAD Raster Design – hlavní řešitel
 • 2006–2008    GA ČR 205/06/0965, Vizualizace, interpretace a percepce prostorových informací v tematických mapách – spoluřešitel
 • 2006                FR VŠ č. 944, Inovace výuky programování a algoritmizace v GIS – hlavní řešitel
 • 2005                Autodesk Academia Grant, Sbírka příkladů AutodeskMap 3D – hlavní řešitel
 • 2004                FR VŠ č. 33, Multimediální učebnice Technické a programové prostředky GIS – hlavní řešitel
 • 2003–2007    MŽP VaV/600/1/03, Atlas krajiny ČR
 • 2003                Autodesk Academia Grant, Mapa objektů Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci – hlavní řešitel
 • 2002            Autodesk Academia Grant, Interaktivní mapa geomorfologického členění ČR – hlavní řešitel