Státní závěrečné zkoušky

22. 3. 2024 Obhajoba doktorské dis. práce “Forecasting Regional Financial Performance Using Soft-Computing Methods” (Evelyn Toseafa) – Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

7. 12. 2023 Státní doktorská zkouška v programu Aplikovaná informatika – Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní (Ing. Jakub Jech)

5. 4. 2022 Obhajoba doktorské dis. práce (Tomáš Burian)

3. 3. 2022 Státní doktorská zkouška v oboru Geoinformatics and Cartography Ph.D. (Elwis Tangwa)

6. 9. 2021 Obhajoba doktorské disertační práce ( Jan Piňos)

30. 8. 2021 Obhajoba doktorské disertační práce (Radek Barvíř, Markéta Beitlová), Státní doktorská zkouška v oboru Geoinformatika a kartografie Ph.D. (Jan Koníček)

19. 4. 2021 – státní rigorózní zkouška R. Nétek (člen komise)

14. 9. 2020 – Obhajoba doktorské disertační práce (Karel Macků), Státní doktorská zkouška v oboru Geoinformatika a kartografie Ph.D. (Markéta Beitlová, Radek Barvíř)

29. 6. 2020 Státní doktorská zkouška v oboru Geoinformatika a kartografie Ph.D. (JanPiňos), obhajoba doktorské dis. práce (T. Pohanka)

24. – 30. 6. 2020 (9.- 10. 9. 2020) – Státní závěrečné zkoušky magisterský obor Geoinformatika a bakalářský  obor Geoinformatika a geografie

5. 9. 2019 Státní doktorská zkouška v oboru Geoinformatika a kartografie Ph.D. (Karel Macků)

1. 7. 2019 – obhajoba rigorózní práce M. Papaková (oponent), státní doktorská zkouška T. Burian

4. – 6. 6. 2019 (3.- 4. 9. 2019) – Státní závěrečné zkoušky magisterský obor Geoinformatika a bakalářský  obor Geoinformatika a geografie

30. 11. 2018   Státní doktorská zkouška v oboru Geoinformatika a kartografie Ph.D. (Pour, Samec)

25. 10. 2018  Rigorózní zkouška (RNDr.  Papaková) a obhajoba doktorské práce (RNDr. Popelka)

6. 9. 2018 Státní doktorská zkouška  v oboru Geoinformatika a kartografie (Ph. D. -Doležalová, Chu)

4. – 5. 9. 2018 – Státní závěrečné zkoušky magisterský obor Geoinformatika a bakalářský  obor Geoinformatika a geografie