Knihy

2022, 2017, 2013, 2011, 2009, 2008, 2007, 2005, 2004

2022

Dobešová, Z.: ORANGE, Praktický návod do cvičení předmětu Data Mining, Univerzita Palackého Olomouc, 2022, 119 s. ISBN 978-80-244-6086-4, DOI: 10.5507/prf.22.2440864 , česky, výstup projektu UrbanDM
ORANGE
Data a workflow k učebnici ke stažení zde.

2017
Dobešová, Z.: Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS. teze habilitační práce, Univerzita Pardubice, Pardubice, 2017, 33 s. ISBN 978-80-7560-061-5, česky
Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS

2013
Dobešová, Z., Burian, J., Miřijovský, J., Vávra, A., Nétek, R., Popelka, S.: Tvorba geografického informačního systému malého území. Univerzita Palackého, Olomouc, 2013, 106 s. ISBN 978-80-244-3825-2, česky, výstup projektu BotanGIS
Tvorba geografického informačního systému

Dančák M., Šupová H., Škardová P., Dobešová Z., Vávra, A.: Zajímavé rostliny tropického skleníku Výstaviště Flora Olomouc. Univerzita Palackého, Olomouc, 2013, 52 s. ISBN 978-80-244-3885-6, česky, výstup projektu BotanGIS 
Zajímavé rostliny tropického skleníku Výstaviště Flora Olomouc

Dančák M., Šupová, H., Škardová, P., Dobešová, Z., Vávra A.: Zajímavé rostliny palmového skleníku Výstaviště Flora Olomouc. Univerzita Palackého, Olomouc, 2013, 65s. ISBN 978-80-244-3672-2, česky, výstup projektu BotanGIS
Zajímavé rostliny palmového skleníku

Dančák M., Šupová, H., Škardová, P., Dobešová, Z., Vávra A.: Zajímavé rostliny subtropického skleníku Výstaviště Flora Olomouc. Univerzita Palackého, Olomouc, 48s. ISBN 978-80-244-3548-0, česky, výstup projektu BotanGIS
Zajímavé rostliny subtropického skleníku

Lebeda A., Křístková E., Dobešová Z., Cigánek D.: Průvodce Botanickou zahradou. Univerzita Palackého, Olomouc, 2013, 25s. ISBN 978-80-244-3618-0, česky, výstup projektu BotanGIS  
Průvodce botanickou zahradou

2011
Dobešová, Z., Peňáz, T., Brus, J., Dostál, R., Kaňok, J., Maršík, V., Voženílek, V.: Inteligentní systémy v tematické kartografii [Inteligent Systems in Thematic Cartography]. Univerzita Palackého, Olomouc, 2011, 142 s. ISBN 978-80-244-2950-2, česky, výstup GA ČR projektu 205/09/1159
Inteligentní systémy

Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.: Metody tematické kartografie – Vizualizace prostorových jevů. Univerzita Palackého, Olomouci, 2011, 216s. ISBN 9788024427904, česky
Kartografie

Voženílek, V, Dvorský, J., Húsek, D. a kol.: Metody umělé inteligence v geoinformatice. Univerzita Palackého, Olomouc, 2011, 192s. ISBN 978-80-244-2945-8, česky, výstup GA ČR projektu 205/09/1079
Umělá inteligence

2009
Dobešová, Z.: Hodnocení kartografické funkcionality geografických informačních systémů. Evaluation of Cartographic Functionality in Geographic Information Systems, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc, 132 s. ISBN 978-80-244-2353-1, česky a anglicky, výstup projektu International Visegrad Fund No. 20810129
CartoEvaluation

2008
Dobešová, Z., Harbula, J., Svobodová, J.: AutoCAD Raster Design. Praktické použití. Univerzita Palackého, Olomouc, 2008, 134s. ISBN 978-80-244-2158-2, česky, výstup Autodesk grantu 2008
Raster Design CD

Mikulík, O., Voženílek, V., Vaishar, A. a kol.: Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází. Univerzita Palackého, Olomouc, 2008, 181 s. ISBN978-80-244-1928-2, česky
Rozvoj regionu

2007
Dobešová, Z.: AutoCAD Map 3D. Praktická uživatelská příručka, Computer Press Brno, 2007, 238 s., ISBN 978-80-251-1856-6, česky
AutoCAD Map 3D

2005
Dobešová, Z., Dobeš, M. Sbírka příkladů Autodesk Map 3D. Univerzita Palackého, Olomouc, 2005, 153 s., ISBN 80-244-1255-1, česky, výstup Autodesk grantu 2005, Download data
AutoCAD Map 2005

2004
Dobešová, Z. Databázové systémy v GIS. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004, 76 s. ISBN 80-244-0891-0, česky
Databázové systémy v GIS