Výuka

př – přednáška, cv – cvičení, sem – seminář, ZS – zimní semestr, LS – letní semestr, bc – bakalářské studium, mg – magisterské studium, PhD – doktorské studium

2023/2024

 • KGI/DATAB – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv, ZS
 • KGI/DATAM – Data Mining, mg, 3př + 3cv, ZS
 • KGI/PROPY – Programování v geoinformatice, bc, 2př + 3 cv, LS
 • KGI/PRODA – Programové zpracování dat, mg, 0 př + 2 cv + 1 sem, LS
 • KGI/BAK1 – Bakalářská práce 1, bc, ZS
 • KGI/BAK2 – Bakalářská práce 2, bc, LS
 • KGI/PRAB – Praxe z geoinformatiky, bc, LS
 • KGI/SOUGI – Studentská odborná soutěž v GI, bc, mg, 2 sem, ZS, LS
 • KGI/GEXE – Geoinformatika v praxi, bc, mg, 2 sem, ZS, LS
 • KGI/EXGI – Exkurze z geoinformatiky, bc, mg, ZS
 • KGI/PGSVG  – Programování pro GIS, PhD

2022/2023

 • KGI/DATAB – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv, ZS
 • KGI/DATAM – Data Mining, mg, 3př + 3cv, ZS
 • KGI/PROPY – Programování v geoinformatice, bc, 2př + 3 cv, LS
 • KGI/BAK1 – Bakalářská práce 1, bc, ZS
 • KGI/BAK2 – Bakalářská práce 2, bc, LS
 • KGI/PRAB – Praxe z geoinformatiky, bc, LS
 • KGI/SOUGI – Studentská odborná soutěž v GI, bc, mgr, 2 sem, ZS, LS
 • KGI/GEXE – Geoinformatika v praxi, bc, mgr, 2 sem, ZS, LS

2021/2022

 • KGI/DATAB – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv, ZS
 • KGI/DATAM – Data Mining, mg, 3př + 3cv, ZS
 • KGI/PROPY – Programování v geoinformatice, bc, 2př + 3 cv, LS
 • KGI/BAKA1 – Bakalářská práce 1, bc, ZS
 • KGI/BAKA2 – Bakalářská práce 2, bc, LS
 • KGI/PRAXB – Praxe z geoinformatiky, bc, LS
 • KGI/SOUGI – Studentská odborná soutěž v GI, bc, mgr, 2 sem, ZS, LS
 • KGI/GEXE – Geoinformatika v praxi, bc, mgr, 2 sem, ZS, LS

2020/2021

 • KGI/DATAS– Databázové systémy, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DATAM – Data Mining, mg, 3př + 3cv, ZS
 • KGI/PRG2 – Programování 2, bc, 2př + 2 cv, LS
 • KGI/BAKA1 – Bakalářská práce 1, bc, ZS
 • KGI/BAKA2 – Bakalářská práce 2, bc, LS
 • KGI/PRAXB – Praxe z geoinformatiky, bc, LS
 • KGI/SOUGI – Studentská odborná soutěž v GI, bc, mgr, 2 sem, ZS, LS
 • KGI/PGPGI – Programování pro GIS, doktorské studium

2019/2020

 • KGI/DATAS – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DAMIN – Data Mining, mg, 3př + 4cv, ZS
 • KGI/PRG2 – Programování 2, bc, 2př + 2 cv, LS
 • KGI/BAKA1 – Bakalářská práce 1, bc, ZS
 • KGI/BAKA2 – Bakalářská práce 2, bc, LS
 • KGI/PRAXB – Praxe z geoinformatiky, bc, LS
 • KGI/PGSVG – Programování pro GIS, doktorské studium

2018/2019

 • KGI/DATAS – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DAMIN – Data Mining, mg, 3př + 4cv, ZS
 • KGI/PRG2 – Programování 2, bc, 2př + 2 cv, LS
 • KGI/DIPS2 – Diplomový seminář 2, mg, ZS
 • KGI/DIPS3 – Diplomový seminář 3, mg, LS
 • KGI/PRAXM – Praxe z geoinformatiky, mg, LS

2017/2018

 • KGI/DATAS – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DAMIN – Data Mining, mg, 3př + 4cv, ZS
 • KGI/PRG2 – Programování 2, bc, 2př + 2 cv, LS
 • KGI/CADX – CAD, mg, 1př+2cv, LS
 • KGI/DIPS1 – Diplomový seminář 1, mg, LS

2016/2017

 • KGI/DATAS – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DAMIN – Data Mining, mg, 3př + 4cv, ZS
 • KGI/PRG2 – Programování 2, bc, 2př + 2 cv, LS
 • KGI/CADX – CAD, mg, 1př+2cv, LS

2015/2016

 • KGI/DATAS – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DAMIN – Data Mining, mg, 3př + 4cv, ZS
 • KGI/PRG2 – Programování 2, bc, 2př + 2 cv, LS
 • KGI/CADX – CAD, mg, 1př+2cv, LS

2014/2015

 • KGI/DATAS – Databázové systémy, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/DAMIN – Data Mining, mg, 2cv, Z
 • KGI/PRG2 – Programování 2, bc, 2př + 2 cv, LS, 2 cv AJ
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 2př + 2 cv,
 • KGI/CADX – CAD, mg, 1př+2cv, LS

2013/2014

 • KGI/DASY 1 – Databázové systémy 1, bc, 2 př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/ZINFO – Základy informatiky, bc,  1cv, ZS
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/DAMIN – Data Mining, mg, 2cv , ZS
 • KGI/CADX – CAD, mg, 1 př+ 2cv, LS

2012/2013

 • KGI/ALGO – Algoritmizace, bc,  2cv, ZS
 • KGI/ZAKIN – Základy informatiky, bc, 2cv, ZS
 • KGI/DASY 1 – Databázové systémy 1, bc, 2př + 4cv + 1sem,ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/CAD – CAD, mg, 2cv, ZS
 • KGI/PROG – Programování, bc, 2př + 2cv + 1sem, LS
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 2př + 2cv, LS

2011/2012

 • KGI/ALGO – Algoritmizace, bc,  2cv, ZS
 • KGI/ZAKIN – Základy informatiky, bc, 2cv, ZS
 • KGI/DASY 1 – Databázové systémy 1, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/CAD – CAD, mg,  2 cv, ZS
 • KGI/PROG – Programování, bc, 2př + 2cv + 1sem, LS
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 2př + 2cv, LS

2010/2011

 • KGI/ALGO – Algoritmizace, bc,  2cv, ZS
 • KGI/ZAKIN – Základy informatiky, bc, 2cv, ZS
 • KGI/DASY 1 – Databázové systémy 1, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/CAD – CAD, mg, 2 cv, ZS
 • KGI/PROG – Programování, bc, 2př + 2cv + 1sem, LS
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 2př + 2cv, LS

2009/2010

 • KGI/ZINFO – Základy informatiky, bc, 1ř + 1cv, ZS
 • KGI/ALGO – Algoritmizace, bc,  2cv, ZS
 • KGI/DASY 1 – Databázové systémy 1, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 1 př + 2cv, LS
 • KGI/PROG – Programování, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/CAD – CAD, mg, 2 cv, ZS

2008/2009

 • KGI/ZINFO – Základy informatiky, bc, 1ř + 1cv, ZS
 • KGI/ALGO – Algoritmizace, bc,  2cv, ZS
 • KGI/DASY 1 – Databázové systémy 1, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 1 př + 2cv, LS
 • KGI/PROG – Programování, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/CAD – CAD, mg, 2 cv, ZS

2007/2008

 • KGI/ZINFO – Základy informatiky, bc, 1ř + 1cv, ZS
 • KGI/ALGO – Algoritmizace, bc,  2cv, ZS
 • KGI/DASY 1 – Databázové systémy 1, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 1 př + 2cv, LS
 • KGI/PROG – Programování, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/CAD – CAD, mg, 2 cv, ZS

2006/2007

 • KGI/ZINFO – Základy informatiky, bc, 1ř + 1cv, ZS
 • KGI/ALGO – Algoritmizace, bc,  2cv, ZS
 • KGI/DASY 1 – Databázové systémy 1, bc, 2př + 4cv + 1sem, ZS
 • KGI/DASY 2 – Databázové systémy 2, bc,  2cv, ZS
 • KGI/SKRI – Skriptování, bc, 1 př + 2cv, LS
 • KGI/PROG – Programování, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/CAD – CAD, mg, 2 cv, ZS

2005/2006

 • KGI/ZINFO – Základy informatiky, bc, 1př + 2cv, ZS
 • KGI/OPSPS – Operační systémy a počítačové sítě, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/PSDYS – Prostorové databázové systémy, bc, 1př + 2cv, ZS
 • KGI/PRALG – Programování a algoritmizace, bc, 2př + 2cv, LS

2004/2005

 • KGI/ZINFO – Základy informatiky, bc, 1př + 2cv, ZS
 • KGI/OPSPS – Operační systémy a počítačové sítě, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/PSDYS – Prostorové databázové systémy, bc, 1př + 2cv, ZS
 • KGI/PRALG – Programování a algoritmizace, bc, 2př + 2cv, LS

2003/2004

 • KGI/ZINFO – Základy informatiky, bc, 1př + 2cv, ZS
 • KGI/OPSPS – Operační systémy a počítačové sítě, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/PSDYS – Prostorové databázové systémy, bc, 1př + 2cv, ZS
 • KGI/PRALG – Programování a algoritmizace, bc, 2př + 2cv, LS

2002/2003

 • KGI/INF1 – Informatika 1, bc, 3př + 2cv, ZS
 • KGI/INF2 – Informatika 2, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/INF3 – Informatika 3, bc, 1př + 2cv, ZS
 • KGI/INF4 – Informatika 4, bc, 2př + 2cv, LS

2001/2002

 • KGI/INF1 – Informatika 1, bc, 3př + 2cv, ZS
 • KGI/INF2 – Informatika 2, bc, 2př + 2cv, LS
 • KGI/INF3 – Informatika 3, bc, 1př + 2cv, ZS
 • KGI/INF4 – Informatika 4, bc, 2př + 2cv, LS