Závěrečné práce studentů

2024 2023 2022 2021 2020   2019  2018   2017  2016  2015  2014   2013   2012    2011   2010  2009  2008   2007   2006   2005  2004

2024

 • TÓTH Adam. Tvorba ArcGIS Notebooks pro zpracování dat evropských měst a států (ArcGIS Notebooks creation for data processing of European cities and countries), mg
 • MAJZLÍK, PAVEL. Výpočet entropie využití území Evropských měst (Calculation of land use entropy for European cities), bc
 • ZÁVITKOVSKÝ, Petr. Hodnocení dostupnosti parků a zelených ploch v Olomouci (Assesing access to parks and green areas in Olomouc ), bc

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • HRIC Filip, Hodnocení QGIS Processing Modeler podle principů fyzické notace, bc
 • KUDĚLKA Václav, Hodnocení uživatelského rozhraní GIS produktů při řešení geoúloh pomocí eye-tracking testování, mg
 • ŠARATA Jan, Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích, mg
 • ŠTENCEK Adam, Hodnocení interaktivní mapy s využitím eye-tracking testování, mg

2014

 • HLAVÁČ Daniel, Aktualizace dat Botanické zahrady Univerzity Palackého, bc
 • ŠIMONÍK David, Hodnocení grafické notace ArcGIS Diagrammer podle principů fyzických dimenzí, bc
 • OTEVŘELOVÁ Adéla, Eye tracking vyhodnocení salience a interaktivní práce ve vizuálních programovacích jazycích, mg
 • ZIEGLEROVÁ Jana, Vyhodnocení eye tracking testování vizuálních programovacích jazyků, mg

2013

 • HAVLÍK Michael, Časoprostorová analýza vybraných onemocnění v Olomouckém kraji, mg
 • HÝBNER Radek, Návrh optimálního rozmístění stanic půjčoven kol a jejich kapacit v Olomouci, mg
 • MÜLLER Ondřej, Rozšíření funkcí informačního systému BotanGIS, mg
 • PEŠKO Martin, Hodnocení kartografické funkcionality pro mobilní GIS aplikace, mg
 • GANBAATAR Sukhdorj Automatická typizace dat pomocí trojúhelníkového grafu, bc
 • KUDĚLKA Václav, Srovnání visuálního programování v GIS produktech podle kognitivních dimenzí, bc

2012

 • BARTESKA Jakub, Edukační portál botanického areálu pro výuku botaniky s podporou GIS,  mg
 • KADLČÁK Martin, Návrh implementace jazykového modulu pro ovládání mapy hlasem, mg
 • PŘICHYSTAL Jiří, Zpracování kartografických pravidel v inteligentním systému, bc
 • HAŠKA Vojtěch, Modelování pomocí UML pro úlohy v GIS, bc

2011

 • KOLÁČKOVÁ Kateřina, Vliv potencionální sídelní zástavby v CHKO Beskydy na krajinný ráz a infrastrukturu, mg
 • KŘIVKA Tomáš, Prostorové vyhodnocení pohybových aktivit v zastavěném území, mg
 • SADÍLEK Ondřej, Časová analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci, mg
 • POHANKA Tomáš, Evidence územních plánů pro Olomoucký kraj, bc

2010

 • ŠTRUBL Ondřej, Metainformační systém geodat katedry geoinformatiky a jeho využití, mg
 • VALENT Tomáš, Programování nadstaveb pro tvorbu kartogramů v ArcGIS, mg
 • HAVLÍK Michael, Průvodce geokódováním zdravotnických dat databáze EPIDAT, bc
 • HÝBNER Radek, Nástroje pro umisťování popisů v ArcGIS, bc
 • KADLČÁK Martin, Tvorba modelů geodatabází pro ArcGIS 9.x, bc

2009

 • PÍPAL Martin, Informační systém sbírkových skleníků Flora Olomouc, mg
 • SMÉKAL Jan, Využití OLAP nadstaveb v GIS, mg
 • MANDA Roman, Databáze bodů zájmu pro ORP Uherský Brod, bc
 • MORKESOVÁ Petra, Orientační plán ZOO Olomouc, bc
 • SADÍLEK Ondřej, Plán parků Filozofické fakulty UP Olomouc,  bc

2008

 • HAKENOVÁ Michaela, Sbírka příkladů kartografických reprezentací v ArcGIS 9.2, bc
 • MATĚJČEK Ivan, Programová rozšíření funkcionality tvorby popisů v ArcGIS, bc
 • SCHILL Pavel, Sběr dat pro mapu tropických skleníků Flora Olomouc, bc

2007

 • PAJURKOVÁ Kristýna, Projektová studie informačního systému Botanické zahrady PřF UP Olomouc, mg
 • HLADIŠOVÁ Barbora, Hodnocení a návrh znakového klíče územních plánů mikroregionu Hranicko, bc
 • PÍPAL Martin, Informační systém Palmového skleníku, bc
 • SMÉKAL Jan, Testováni formátu GML, bc

2006

 • FOUSKOVÁ Dana, Prostorová databáze okrasných dřevin Botanické zahrady a rozária a její vizualizace, bc
 • KOLÁČKOVÁ Kateřina, Sbírka příkladů tematických map v Autodesk Map 3D 2006, bc
 • PACHTA Petr, Pokrytí signálem systému selektivního rádiového navěštění v rámci Olomouckého kraje pro potřeby Hasičského záchranného sboru, bc
 • PIETRASOVÁ Petra, Sbírka úloh pro použití extenze Maplex pro AcrGIS 9, bc
 • PANEC Petr, Ověřování možností uživatelského rozšiřování funkcionality aplikací ArcGIS, bc

2005

 • BAŠE Petr, Návrh datového modelu navigačních dat v ArcGIS, bc
 • MARTÍNEK Jan, Interaktivní mapa učeben PřF UP, bc
 • PAJURKOVÁ Kristýna, Informační systém botanické zahrady PřF UP, bc
 • SMOLKOVÁ Kateřina, Prostorová databáze současných a náhradních výsadeb okrasných dřevin a její vizualizace, bc

2004

 • KOŘÍNEK Kamil, Metainformační systémy geografických dat, bc
 • PURŠL František, Geografické databáze programových produktů GIS, popis a srovnání, bc
 • VALLOVÁ Michaela, Informační systém Botanické zahrady PdF UP, bc
 • NOVÁK Michal, Sbírka příkladů geografických databází pro účely výuky předmětu prostorové databázové systémy, bc