Závěrečné práce studentů

2024 2023 2022 2021 2020   2019  2018   2017  2016  2015  2014   2013   2012    2011   2010  2009  2008   2007   2006   2005  2004

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

 • HRIC Filip, Hodnocení QGIS Processing Modeler podle principů fyzické notace, bc
 • KUDĚLKA Václav, Hodnocení uživatelského rozhraní GIS produktů při řešení geoúloh pomocí eye-tracking testování, mg
 • ŠARATA Jan, Pokročilé prostorové vyhledávání v mobilních GIS aplikacích, mg
 • ŠTENCEK Adam, Hodnocení interaktivní mapy s využitím eye-tracking testování, mg

2014

 • HLAVÁČ Daniel, Aktualizace dat Botanické zahrady Univerzity Palackého, bc
 • ŠIMONÍK David, Hodnocení grafické notace ArcGIS Diagrammer podle principů fyzických dimenzí, bc
 • OTEVŘELOVÁ Adéla, Eye tracking vyhodnocení salience a interaktivní práce ve vizuálních programovacích jazycích, mg
 • ZIEGLEROVÁ Jana, Vyhodnocení eye tracking testování vizuálních programovacích jazyků, mg

2013

 • HAVLÍK Michael, Časoprostorová analýza vybraných onemocnění v Olomouckém kraji, mg
 • HÝBNER Radek, Návrh optimálního rozmístění stanic půjčoven kol a jejich kapacit v Olomouci, mg
 • MÜLLER Ondřej, Rozšíření funkcí informačního systému BotanGIS, mg
 • PEŠKO Martin, Hodnocení kartografické funkcionality pro mobilní GIS aplikace, mg
 • GANBAATAR Sukhdorj Automatická typizace dat pomocí trojúhelníkového grafu, bc
 • KUDĚLKA Václav, Srovnání visuálního programování v GIS produktech podle kognitivních dimenzí, bc

2012

 • BARTESKA Jakub, Edukační portál botanického areálu pro výuku botaniky s podporou GIS,  mg
 • KADLČÁK Martin, Návrh implementace jazykového modulu pro ovládání mapy hlasem, mg
 • PŘICHYSTAL Jiří, Zpracování kartografických pravidel v inteligentním systému, bc
 • HAŠKA Vojtěch, Modelování pomocí UML pro úlohy v GIS, bc

2011

 • KOLÁČKOVÁ Kateřina, Vliv potencionální sídelní zástavby v CHKO Beskydy na krajinný ráz a infrastrukturu, mg
 • KŘIVKA Tomáš, Prostorové vyhodnocení pohybových aktivit v zastavěném území, mg
 • SADÍLEK Ondřej, Časová analýza vývoje parků Filozofické fakulty UP v Olomouci, mg
 • POHANKA Tomáš, Evidence územních plánů pro Olomoucký kraj, bc

2010

 • ŠTRUBL Ondřej, Metainformační systém geodat katedry geoinformatiky a jeho využití, mg
 • VALENT Tomáš, Programování nadstaveb pro tvorbu kartogramů v ArcGIS, mg
 • HAVLÍK Michael, Průvodce geokódováním zdravotnických dat databáze EPIDAT, bc
 • HÝBNER Radek, Nástroje pro umisťování popisů v ArcGIS, bc
 • KADLČÁK Martin, Tvorba modelů geodatabází pro ArcGIS 9.x, bc

2009

 • PÍPAL Martin, Informační systém sbírkových skleníků Flora Olomouc, mg
 • SMÉKAL Jan, Využití OLAP nadstaveb v GIS, mg
 • MANDA Roman, Databáze bodů zájmu pro ORP Uherský Brod, bc
 • MORKESOVÁ Petra, Orientační plán ZOO Olomouc, bc
 • SADÍLEK Ondřej, Plán parků Filozofické fakulty UP Olomouc,  bc

2008

 • HAKENOVÁ Michaela, Sbírka příkladů kartografických reprezentací v ArcGIS 9.2, bc
 • MATĚJČEK Ivan, Programová rozšíření funkcionality tvorby popisů v ArcGIS, bc
 • SCHILL Pavel, Sběr dat pro mapu tropických skleníků Flora Olomouc, bc

2007

 • PAJURKOVÁ Kristýna, Projektová studie informačního systému Botanické zahrady PřF UP Olomouc, mg
 • HLADIŠOVÁ Barbora, Hodnocení a návrh znakového klíče územních plánů mikroregionu Hranicko, bc
 • PÍPAL Martin, Informační systém Palmového skleníku, bc
 • SMÉKAL Jan, Testováni formátu GML, bc

2006

 • FOUSKOVÁ Dana, Prostorová databáze okrasných dřevin Botanické zahrady a rozária a její vizualizace, bc
 • KOLÁČKOVÁ Kateřina, Sbírka příkladů tematických map v Autodesk Map 3D 2006, bc
 • PACHTA Petr, Pokrytí signálem systému selektivního rádiového navěštění v rámci Olomouckého kraje pro potřeby Hasičského záchranného sboru, bc
 • PIETRASOVÁ Petra, Sbírka úloh pro použití extenze Maplex pro AcrGIS 9, bc
 • PANEC Petr, Ověřování možností uživatelského rozšiřování funkcionality aplikací ArcGIS, bc

2005

 • BAŠE Petr, Návrh datového modelu navigačních dat v ArcGIS, bc
 • MARTÍNEK Jan, Interaktivní mapa učeben PřF UP, bc
 • PAJURKOVÁ Kristýna, Informační systém botanické zahrady PřF UP, bc
 • SMOLKOVÁ Kateřina, Prostorová databáze současných a náhradních výsadeb okrasných dřevin a její vizualizace, bc

2004

 • KOŘÍNEK Kamil, Metainformační systémy geografických dat, bc
 • PURŠL František, Geografické databáze programových produktů GIS, popis a srovnání, bc
 • VALLOVÁ Michaela, Informační systém Botanické zahrady PdF UP, bc
 • NOVÁK Michal, Sbírka příkladů geografických databází pro účely výuky předmětu prostorové databázové systémy, bc