Životopis

VZDĚLÁNÍ
2017               Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, habilitační řízení v oboru “Systémové inženýrství a informatika”, doc., téma habilitační práce: Grafická notace vizuálních programovacích jazyků v GIS 
2002–2007     Vysoká škola báňská, Hornicko-geologická fakulta, Technická univerzita Ostrava, doktorský studijní program, studijní obor Geoinformatika, Ph.D. téma práce: Kartografická vizualizace prostorových databází regionálních informačních systémů
2002–2003    Příprava realizátorů distančního vzdělávání
1982–1987   ČVUT Praha, Elektrotechnická fakulta, obor Technická kybernetika, inženýrské studium, Ing., téma práce: Soubor programů pro teorii automatického řízení

PRAXE
2018–dosud   docent, Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
2001–2017   odborný asistent, Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
1991–2001    UP Olomouc – Centrum výpočetní techniky, správce počítačové sítě fakulty
1991               UP Olomouc PřF, Katedra matematické informatiky, pracovník počítačové laboratoře
1987–1991    Kovosvit a.s. Sezimovo Ústí II, odd. konstrukčního výzkumu, výzkumný pracovník

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
anglický jazyk – B2, ruský jazyk – C2

FUNKCE
2008–2011    člen Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
2005–dosud   zástupce vedoucího katedry, tajemník katedry, kreditový poradce Katedry geoinformatiky PřF UP

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH ORGANIZACÍCH
Computer Science Teachers Association
Pracovní skupina Autodesk Academia – AAWG3
Česká geografická společnost

ČLENSTVÍ V REDAKČNÍ RADĚ ČASOPISU
ISPRS International Journal of Geo-Information
American Journal of Computation, Communication and Control

ODBORNÁ OSVĚDČENÍ

ArcDATA Praha – Tvorba skriptů pro ArcGIS Pro v jazyku Python (2022)
ArcDATA Praha – Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro (2018)
GISMentros – GRASS GIS (2015)
VARS Brno – Práce a skriptování v Python (2014), Práce s CAD daty v ArcGIS for Desktop (2014)
Computer Agency Brno – AutoCAD 2010 CZ (2010), AutoCAD 2008 CZ, AutoCAD 2007
Coputer Agency Brno – MS Windows 2003 Server (2004)
ArcDATA Praha – Úvod do tvorby skriptů v jazyku Python (2006), Úvod do ArcGIS II, ArcSDE – úvodní školení (2004)
PVT Olomouc – MS-Excel (1995)
ČSVTS – Logické programování v jazyce PROLOG (1988), Kurz dBASE III+ (1989)